Yönetim ve Organizasyon

Yönetim ve Organizasyon

Kuruluşu 1999 yıllarında başlayan Ardıçlı Evler Sitesi sınırları içerisinde toplam 764 villa ve 10 işyeri bulunmaktadır.

Sosyal Tesisleri, yürüyüş yolları, çocuk oyun parkları, havuzları, spor sahaları, müstakil otoparkları, yeşilin bin bir çeşit renkleri ile donatılmış bahçeleri, bölgede bir emsali daha olmayan sitenin, İstanbul Merkezine yakınlığı, çevre yollarının yanı başında olması ile de rahat ulaşım imkanlarına sahip kısaca cennet misali bir yerdir. Sitenin nüfus ortalaması 2500 - 3000 kişi civarındadır.


Site Yönetimi 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 35 maddesinde sayılan görevleri yapar.

Madde 35 – Yöneticinin görevleri, yönetim planında belirtilir; yönetim planında aksine hüküm olmadıkça, yönetici aşağıdaki işleri görür:

 • Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi;
 • Ana gayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması;
 • Ana gayrimenkulün sigorta ettirilmesi;
 • Anagayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri ve asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim planında gösterilen zamanda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat maliklerinden avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanması;
 • Ana gayrimenkulün yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısiyle doğan borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa, bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması;
 • Ana gayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü;
 • Anagayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesinden veya bir hakkın kaybına meydan vermiyecek gerekli tedbirlerin alınması;
 • Anagayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına alınması;
 • Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmiyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi;
 • Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada kendi adına ve fakat anagayrimenkulün yönetici sıfatı gösterilmek suretiyle, hesap açtırılması;
 • Kat malikleri kurulunun toplantıya çağırılması.

Site Müdürünün Görev ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu adına görev yapan site müdürü;
 1. Sitede yapılacak işlerin planlamasını yapar.
 2. Kat maliklerinden gelen öneri, ve istekleri site yönetimi toplantılarına intikal ettirir, Yönetim kurulu toplantıları için hazırlıklar yapar ve toplantılarda bulunur.
 3. Site bütçesinin hazırlanmasında ve diğer mali konularda site yönetimini bilgilendirir.
 4. Sitenin işletiminde gerekli olan mal, hizmet alımlarını sitenin yararına olacak şekilde alınacak teklifler doğrultusunda yapılmasını sağlar.
 5. Sitedeki güvenlik, Temizlik, Teknik ve bahçıvanların hizmet alımı yapılan firma çalışanlarının en verimli şekilde çalıştırılmasında gerekli tedbirleri alır.
 6. Sitede meydana gelebilecek olayları, genel sağlık tehditleri veya acil durumlarda genel kontrolü ele alır, yetkililerin bilgilendirilmesini sağlar.
 7. Site içinde yönetim planına uymayan site sakinini sözlü veya yazılı olarak uyarır. Gerekirse olayı yönetim kuruluna intikal ettirerek buradan çıkan sonuca göre işlem tesis eder.
 8. Siteye alınan malzemelerin kayıt altına alınmasını, depolanmasını, ve uygun bir şekilde sarf edilip edilmediğini denetler.
 9. Site yönetimine gelen evrakların takibini yapar, yaptırır.
 10. Yönetim kurulunun da onayını alarak, aidatını ödemeyenlerle ilgili takip/icra işlemleri için yasal işlemlerin başlatılmasını sağlar.        

Sıkça & Sorulan Sorular

Sakinlerimizin istek, beklenti, ihtiyaç ve gereksinimleri doğrultusunda ilgili birimlere yönlendirilmesini ve sorunların bir an önce çözümlenmesini sağlamak, takibini yapmakSite de yaşayanlarının beklenti, istek, ihtiyaç, gereksinimleri ve şikâyetleri doğrultusunda siteye hizmet veren teknik, peyzaj, sağlık, güvenlik ve sosyal hizmetler personelini yönlendirmek,Sitesi Sakinleri arasında karşılıklı hoşgörü ve samimiyet doğmasına katkıda bulunacak sosyal faaliyetin organize edilmesi, yeniliklerden haberdar edilmesi, bu amaçla hazırlanması ve sakinlere ulaştırılması,Ofise gelen kişileri karşılamak, uygun birim ve kişilere yönlendirmek,Gelen telefonlara bakmak, arayanların mesajlarını ilgili kişilere iletmek,Gelen dilekçeleri kayıt altına almak,Oturanlar listesini güncellemek ve tüm birimlere dağıtımını yapmak, tüm dış yazışmaları kayıt altına almak, Ofis içinde yapılacak toplantılar için hazırlık yapmak, Çalışan site yönetim bünyesinde personellerin aylık nöbet çizelgesinin hazırlanması, izin planlarının yapılması kontrolleri, çalışan güvenlik personelleri dahil olmak üzere tüm personellerin günlük nöbet kontrollerinin yapılması, Site sakinlerinin araçlarının bilgileri alınarak otomatik geçiş sistemi stickerını ücret karşılığında teslim etmek, siteden taşınan sakinlerin sticker iptallerinin yapılması,Site için alınacak gerekli malzemeler için ilgili firmalardan teklif almak ve satın alma teklif formu düzenlemekte halkla ilişkiler biriminin görevleri kapsamındadır.

İşletme bütçesinin duyurulması,Aylık aidatların tahsilatı, takibiBanka hesaplarının takibi , kontrolü,Borçlu site sakinlerinin listesinin çıkarılması,Borçlu site sakinlerinin yasal işlem öncesi uyarılması,

Sayın Site Sakinleri;Sitemizde görev yapan teknik personellerimizin asıl görevi; sitemizin ortak alanlarında yer alan temiz su şebekesi, temiz su ana hat basınç kontrol ünitesi, site içi temiz su vanaları ve prizleri, elektrik dağıtım şebekesi, saha dağıtım panoları, sokak aydınlatma sistemi, doğalgaz dağıtım sistemi, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekeleri, otomatik yağmurlama ve damla suluma sistemleri, su depoları, hidroforlar,trafo merkezi, jeneratör, TV yayın dağıtım merkezi, TV yayın dağıtım şebekesi, yüzme havuzların motorları, pompaları ve diğer elektrik ve mekanik aksamları gibi alt yapı tesislerimizin sürekli hizmet verir durumda olmasını sağlamaktır.Sitemizde elektrikçi ve tesisatçı kadrosunda çalışan toplam 5 personelin vardiya saatlerine göre yukarıda belirtilen ortak alan arızaları dışında, site sakinlerimizden gelen arızalara da cevap verilmeye çalışılmaktadır.Teknik personellerimizin müdahale edebileceği arızaların listesi ekte çıkarılmıştır. Ekli listedeki bu hizmetler için teknik personele herhangi bir işçilik ücreti ödenmeyecek, malzeme değişimine ihtiyaç varsa, gerekli malzemeyi site sakinimizin kendisinin temin etmesi gerekecektir.Ekteki listede yer alan arızaların giderilmesi için mutlaka yönetimi arayarak  arıza kaydı vermeniz, direk teknik personelle irtibata geçmemeniz gerekmektedir. Öncelikle ortak alanlardaki çalışmalardan sonra kayıt sırasına göre konutlara hizmet verilecektir. Saygılarımla.Teknik Personelimiz Tarafından Villa içerisinde Giderilebilecek ArızalarTesisat arızaları1 - Su ana şebeke sayaç değişimi 2 - Klozet kapak değişimi3 - Lavabo sifon temizleme ve bakımı4 - Bahçe musluk değişimi5 - Taharet musluk değişimi6 - Klozet, şamandıra temizliği ve ayarının yapılması7 - Kombiye su basma8 - Kombi filtresinin temizlenmesi9 - Radyatör havasının alınması10 - Ana şebeke hattındaki basınç düşürücün ayarlanması11 - Kışın olabilecek sayaç arızalarının çözümlenmesi12 - Küvet altı troblem temizlenmesi Elektrik arızaları1 - Sigorta değişimi 2 - Anahtar ve priz değişimi. (Arızalı alanlar)3 - Elektrik ana sayaç değişimi 4 - Telefon içi hat arızası 5 - TV ana hat arızası6 - Zil arızasıSite Yönetimi

Site sakinlerini tanımalı ve yabancı kişilerden ayırt edebilmelidirSite sakinlerinin araçlarını da tanımalı ki içine giren yabancı araçları fark edebilsin.Kİmliği olmayan, sitede yaşamayan yada site sakinlerine gelen misafir olmadığına emin olan kişileri site içine almamakSiteye girmek amacıyla veya farklı sebeplerle başkasına ait bir kimliğin kullanılması durumunda dikkatli olmalıdır. Siteye gelen hizmetli, misafir veya ziyaretçilerin güvenlik prosedürü ve planına uygun davranmasını sağlamalıdır. Lakin uzaklaştırılmalıdır.Site içinde otopark planlamasını ve herhangi bir karışıklığa, kilitlenmeye sebebiyet vermemelidir.Sitenin girişine veya çok yakın çevresine, içerideki araçların çıkmasını önlüyorsa, yabancı araçların park edilmesine izin vermemelidir.Yabancı araç site içine girmeden önce ve siteden çıkarken detektör ile kontrol edilmelidir.Kargo tesliminde, kuryeden kargolar güvenlik tarafından alınarak, site sakininin kurye tarafından olası tacizi önlenmelidir.Kargo tesliminde, kuryeden kargolar güvenlik tarafından alınarak site sakininin kurye tarafından tacizi önlenmelidir. Yemek veya market siparişlerinde, site sakinine siparişin geldiği bizzat haber verilmelidir. Belirlenen tezgahlarda siteye devriye gezerek ortalığı koçalan etmeli site içi emniyeti aksatılmamalıdır.Güvenlik görevlisi, acil durum ve koruma planlarını yapmalıdır. Gerektiğinde de bu planı uygulamalıdır.sitede güvenlik 24 saat boyunca sekteye uğramadan devam etmelidir.Deprem yangın gibi doğal afetlerin yaşanması durumunda site sakini tarafından yardım istenirse, hemen yardım edilmelidir.Site çevresinde uzun süreli park edilmiş araçlar varsa, bunların takibini yapmalı ve aracın daha uzun süre orada kalması için kontrol etmelidir. Siteden ayrılan veya yeni taşınan bireylerin eşyalarının taşınması için site içine giren        büyük araçların takibini yapmalı ve siteye girişini engellemelidir. Site girişlerinde, orada yaşayan vatandaşlara yönetmelik tarafından site giriş kartı temin edilmelidir. Taşınmalarda ve tadilatlarda hafta içi sabah saat  09:00 - 17:30 arası Cumartesi saat 10:00 ile 14:00 arasında giriş çıkışlar kontrol edilmeli ve belirtilen saatler dışında girişlere izin verilmemelidir.Site içerisinde oluşabilecek toplumsal sağlığı tehdit edecek unsurlar oluştuğu zaman resmi kurulumlara haber vererek ön tedbirlerin alınması ve gerekli raporların oluşturulması.