SİTE İÇERİSİNDE ATV KULLANIMI HK.

Atv kullanımı ile ilgili ihtarname

İHTARNAMEDİR

İHTAR EDEN : Ardıçlı Evler Site Yönetimi
Ardıçlı Mahallesi Ardıçlı Evler Sitesi Yönetim Binası
Esenyurt-İstanbul
MUHATAP : ..........

KONU : Site İçerisinde ATV kullanımı hakkında.

AÇIKLAMALAR :

1) Sayın site sakinimiz,sitemiz içinde ehliyetsiz bir şekilde 11-12 yaşlarında küçük çocukların ATV kullanarak tehlike yarattıkları ve bu haliyle sitemiz sakinlerine zarar verme noktasına geldikleri tespit edilmiştir. En son kayıtlarımıza giren 13 şubat 2016 cumartesi günü yaşanan ve 8 aylık gebe bir site sakinimizin yanında 5 yaşındaki küçük çocuğu ile birlikte atlattığı tehlike,durumun vahametini ortaya koymuştur. 8 aylık gebe site sakinimiz yanından hızla geçen üstünde 10-12 yaşlarında küçük bir çocuğun kullandığı Atv nedeniyle ölümle sonuçlanma ihtimali oldukça yüksek bir kazanın eşiğinden dönmüştür.
ATV sürüş tekniği itibari ile viraj ve manevralarda tehlike yaratmaya en müsait araçlardan biridir, sitemizin arazi yapısı da dikkate alındığında viraj dönüşlerinde hızın iyi ayarlanamaması en ufak bir hatada araçla birlikte takla atılmasına sebebiyet verebilir.Yapılan araştırmalar Atv lerin üzerinden düşmesi en kolay araçlardan biri olduğunu üstelik bunun için yüksek hızın gerekmediğini, teknik yapıları itibari ile virajlarda yana dönüp devrilmeye en müsait araçlardan biri olduklarını göstermiştir.
Çocuklarımız bizlerin en kıymetli hazineleri...Onlara gelebilecek en ufak bir zarar bizleri derinden yaralar. Bahse konu ATV'leri kullanan 10-12 yaşlarındaki çocuklarımız gerek mental gerekse de biyolojik yaşları itibari ile ATV gibi bir aracı tüm sonuçlarını öngörebilecek şekilde kullanma yetisine henüz sahip değillerdir. Biyolojik yaşla birlikte paralel gelişen refleks yetileri henüz yeterince gelişmediğinden en ufak bir hata, Atv nin çocuğumuz ile birlikte devrilmesine ve ağır kazalara sebebiyet vermesine yol açabilir. En son cumartesi günü yaşanan hadise,çocuklarımızın hem kendi can güvenlikleri açısından hem de diğer site sakinlerimize verilebilecek zararlar açısından ehliyetsiz atv kullanımının aciliyetle önüne geçmemiz gerektiğinin teyidi olmuştur.
Yukarıda izahına çalıştığımız sebeplerden ötürü ehliyetsiz araç kullanımının KT kanunun ilgili maddeleri gereğince tehlikeli ve yasak olduğunu bildirmek isteriz . İşbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren site sınırları dahilinde ehliyetsiz ATV kullanımının kesinlikle yasak olduğunu bildirir,bu yasağa uyulmaması halinde yönetim olarak yasal yollara başvurmak durumunda kalacağımızı , kolluk kuvvetlerinden duruma müdahale etmelerini talep edeceğimizi ve husule gelecek tüm zarar ve ziyandan tarafınızın sorumlu olacağını bildirmek isteriz .18.02.2016

İhtar Eden

Ardıçlı Evler Site Yönetimi
Yönetim Kurulu Üyesi
Av. Zeynep ZAN